Tutkimus ja kehitys

MSI-laboratoriot ovat sitoutuneet tieteelliseen markkinointiin panemalla alulle in vitro ja kliiniset tutkimusohjelmat tuotteistamme ja julkaisemalla tieteelliset julkaisut. Nämä tutkimukset on tehty läheisessä yhteistyössä maailman johtavien hammaslääketiede-, hampaanoikomisoppi-, mikrobiologia- ja suun hyvinvoinnin tutkimuslaitoksien vaikuttajien kanssa.


 Quintessence International 2004.pdf
 Infektio kontrolli tutkimus.pdf
 Abstract EOS 2006.pdf
 Scientific references.pdf
 Discoloration.pdf
 Corrosion.pdf
   Suomalainen tutkimus 2017: https://www.theseus.fi/handle/10024/120601